Strona główna Informacje Skargi i wnioski
Skargi i wnioski PDF Drukuj artykuł

 

  ROZPOZNAWANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 133-t.j.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. (Dz. U. z dnia 16 maja 2012r., poz.524) w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu rozpoznaje prezes sądu. Można je składać:

-  w formie pisemnej w Biurze Podawczego Sądu (pok. nr 2A, parter),

-  w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

-  w formie ustnej do protokołu.

Prezes Sądu w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godz. 11.00-13.00.

Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Nie rozpoznaje się także skarg zawierających treści znieważające lub słowa uznane powszechnie za obelżywe.

Skargi dotyczące działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego rozpoznaje prezes sądu okręgowego. Jeśli skarga dotyczy działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego rozpoznaje ją prezes sądu apelacyjnego.

Skargi na działalność prezesa sądu rejonowego rozpoznaje prezes sądu okręgowego, na działalność prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a na działalność prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

Skargi rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Jeśli na podstawie treści wniosku lub skargi nie można ustalić należycie przedmiotu wniosku lub skargi wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku lub skargi w terminie powoduje pozostawienie wniosku lub skargi bez rozpoznania.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie