Strona główna Aktualności Informacja w sprawie zakupionych i niewykorzystanych e-znaków
Informacja w sprawie zakupionych i niewykorzystanych e-znaków PDF Drukuj artykuł

Informacja w  sprawie zakupionych i nie wykorzystanych e-znaków

 

    Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra  Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach  cywilnych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienionym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach   sądowych w  sprawach  cywilnych (tj.  Dz. U.  z  2018  r. poz.  300,   398.  770, 914, 1293), o którym   mowa w art. 9 ust. 1 ww ustawy, Sąd Rejonowy w Bartoszycach informuje, że nie dokonuje zwrotów środków za zakupione i niewykorzystane e-znaki opłaty sadowej, z uwagi na fakt, iż ww. przepisy nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków. Ewentualne reklamacje rozpatrywane będą z uwzględnieniem zasad wynikających m.in. z kodeksu cywilnego oraz ustaw o prawach  konsumenta.

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie