Strona główna Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności PDF Drukuj artykuł

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Sąd Rejonowy w Bartoszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Bartoszycach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
• część plików nie jest dostępna cyfrowa, część została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Sąd Rejonowy w Bartoszycach dokłada starań, aby na bieżąco zwiększać dostępność oraz usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej. Sąd jest na etapie zmiany firmy hostującej stronę internetową.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona podmiotowa BIP Sądu Rejonowego w Bartoszycach posiada następujące ułatwienia:

1. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu

2. Moduł wyszukiwania

3. Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych

4. Wyróżnienie odnośników

Aplikacje mobilne

Sąd Rejonowy w Bartoszycach nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Fieducik, adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać do osoby kontaktowej do spraw dostępności wyznaczonej w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Sądem Rejonowy w Bartoszycach i Sądem Apelacyjnym w Białymstoku wyznaczono Koordynatora do spraw dostępności:

Katarzyna Kieżel
Koordynator do spraw dostępności

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 7430 315
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osobą odpowiedzialną za sprawy związane z dostępnością w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach do kontaktu z Koordynatorem do Spraw dostępności została wyznaczona Pani Marta Bohun, adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku

Sąd Rejonowy w Bartoszycach mieści się w budynkach przy ul. Warszawskiej 5 oraz ul. Warszawskiej 7 w Bartoszycach. Przed wejściem do budynku przy ul. Warszawskiej 5 znajdują się schody.  W budynku brak windy. Istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu bądź zmiany miejsca obsługi interesanta czy sali rozpraw po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Przed wejściem do budynku przy ul. Warszawskiej 7 znajduje się platforma przyschodowa. W budynku tymczasowo nie działa winda. Na korytarzu przy ul. Warszawskiej 7 się znajduje się tablica informacja odnośnie rozmieszczenia pomieszczeń. W budynku przy ul. Warszawskiej 5 wszelkich informacji odnośnie rozmieszczenia udzieli pracownik ochrony Sadu.  Wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu obu budynków zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez pracowników ochrony obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali, lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali. Bramka posiada szerokość do przejazdu osób na wózkach inwalidzkich.

 

Dostępność korytarzy, schodów, wind i sal rozpraw

Korytarze w budynku przy ul. Warszawskiej 7 mają szerokość umożliwiającą bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach- na jednym poziomie. W budynku przy ul. Warszawskiej 5 korytarze mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osoby na wózku.

Schody (rozpoczęcie i zakończenie) nie są oznakowane są kolorem kontrastowym. Trwają prace nad dostosowaniem.

W budynku przy ul. Warszawskiej 5 brak windy, przy ul. Warszawskiej 7 winda tymczasowo nie działa. Na parterze budynku przy ul. Warszawskiej 7 umiejscowione zostały komórki organizacyjne, zajmujące się bezpośrednią obsługą interesantów, tj.: Biuro Obsługi Interesantów (pokój numer 4) i Biuro Podawcze (pokój numer 12).

Dostępność parkingu

Sąd nie posiada miejsca parkingowego dla interesantów. Istnieje możliwość skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością ruchową z miejsca parkingowego dla pracowników Sądu znajdującego się przy ul. Warszawskiej 7 lub Warszawskiej 5 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym nr: 89 762 22 96.

 

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku Sądu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku wątpliwości Ochrona Sądu może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego, że pies, który towarzyszy, jest psem asystującym.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego .

W Biurze Obsługi Interesanta istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Informacja o dostępności pętli indukcyjnej.

W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się pętla indukcyjna.

 

W budynku Sądu przy ul. Warszawskiej 7 znajduje się toaleta dostosowana do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy ul. Warszawskiej 5 brak toalety dostosowanej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Sąd jest w trakcie realizacji inwestycji- remontu budynku i późniejszej zmiany siedziby z ul. Warszawskiej 5 na ul. Warszawską 3 z uwzględnieniem przystosowania infrastruktury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Budynek przy ul. Warszawskiej 5 nie jest w pełni przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Posiada bariery architektoniczne. Jednak osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację potrzeb od wszystkich pracowników Sądu. Budynek przy ul. Warszawskiej 7 jest w pełni dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Trwają prace nad usprawnieniami i likwidacją barier niezależnych od Kierownictwa jednostki.

 

Sąd jest w trakcie realizacji inwestycji budynku przy ul. Warszawskiej 3 z uwzględnieniem przystosowania infrastruktury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie