Strona główna Aktualności Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru depozytu
Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru depozytu PDF Drukuj artykuł

 

                   Bartoszyce, dnia 30 listopada 2021 roku.  

A-091-4/21

O G Ł O S Z E N I E

                                                        

Sąd Rejonowy w Bartoszycach wzywa osoby uprawnione nieznane z imienia i nazwiska do odbioru depozytu w postaci środków pieniężnych w wysokości 1.730 zł z odsetkami wpłaconych przez Ewę Wójcik tytułem wadium.

Jednocześnie Sąd poucza, że termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia (depozyt może zostać wypłacony osobom uprawnionym pod warunkiem potwierdzenia swojej tożsamości i wykazaniu uprawnień); w przypadku niepodjęcia depozytu przez uprawnionych w ww. terminie nastąpi jego likwidacja - przepadek na rzecz Skarbu Państwa.

                                     

          Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie