Strona główna Informacje Wzory i formularze
Wzory pism, formularze, broszury PDF Drukuj artykuł

AKTUALNE FORMULARZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

BROSZURY I PUBLIKACJE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Wzory pism i wniosków dotyczące ustanowienia opiekuna tymczasowego dla małoletnich uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polski bez opieki osób dorosłych, w wersjach językowych polskim i ukraińskim

 

Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym (WSOI) Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje projekt pod nazwą „Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym (WSOI)”, którego celem jest usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym. 

Aktualne formularze stosowane w postępowaniu sądowym znajdują się w katalogach usług dostępnych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości poświęconej wdrożeniu standardów obsługi interesanta pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl

Usługi podstawowe dla interesanta świadczone przez sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne:

SPRAWY CYWILNE: https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-podstawowych/sprawy-cywilne-i-gospodarcze

SPRAWY KARNE: https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-podstawowych/sprawy-karne

 

USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE ŚWIADCZONE PRZEZ SĄD REJONOWY

sprawy cywilne https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-uzupelniajacych/sady-rejonowe-sprawy-cywilne

sprawy karne https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-uzupelniajacych/sady-rejonowe-sprawy-karne

sprawy rodzinne https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-uzupelniajacych/sady-rejonowe-sprawy-rodzinne-i-nieletnich

sprawy pracy i ubezpieczeń społecznych https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-uzupelniajacych/sady-rejonowe-sprawy-pracy-i-ubezpieczen-spol 

Wzory dotyczące spraw w postępowaniu cywilnym

wzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania

 

Katalog usług wraz z kartami usług dla interesantów sądów powszechnych dostępny jest pod adresem: https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/katalogi-uslug/ 

 

FORMULARZE WIECZYSTOKSIĘGOWE

Wpisy do księgi wieczystej: 

W celu dokonania wpisu w księdze wieczystej należy:
1) wypełnić formularz KW - WPIS  - wniosek o wpis w księdze wieczystej

2) dołączyć dokumenty (oryginały, postanowienia sądu i decyzje administracyjne w odpisie wydanym przez organ);

3) uiścić należną opłatę sądową.

Wzór wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

DZIAŁ I-O KSIĘGI WIECZYSTEJ - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  - Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział I-O - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

DZIAŁ II KSIĘGI WIECZYSTEJ – WŁASNOŚĆ - Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział II - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

DZIAŁ III KSIĘGI WIECZYSTEJ – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA - Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział III - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

DZIAŁ IV KSIĘGI WIECZYSTEJ – HIPOTEKA - Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział IV - zobacz przykładowo wypełniony wniosek 

Wnioski do księgi wieczystej

W celu założenia księgi wieczystej należy:

1) wypełnić formularz KW – ZAL

Wniosek o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

Wniosek o założenie księgi wieczystej-pobierz wniosek do wypełnienia

 2) dołączyć dokumenty (oryginały, postanowienia sądu i decyzje administracyjne w odpisie wydanym przez organ):

  • DLA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ – (DZIAŁKI)

a) stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości:

- wypis z rejestru gruntów,

- wyrys z mapy ewidencyjnej lub mapę sytuacyjną;

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą, że są podstawą wpisu w księdze wieczystej.

b) stanowiące podstawę do wpisu własności np.:

akt własności ziemi, postanowienie o zasiedzeniu, postanowienie o zniesieniu współwłasności, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia.

  • DLA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

a) stanowiące podstawę oznaczenia lokalu:

- wypis z rejestru gruntów,

- wypis z rejestru lokali,

- wypis z kartoteki budynków,

- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej opisujące lokal;

b) stanowiące podstawę do wpisu własności np.:

akt notarialny – umowa sprzedaży/darowizny, przydział lokalu mieszkalnego (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza), postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia.

3) uiścić należną opłatę sądową.

Załączniki do wniosków 

1. Oznaczenie działki ewidencyjnej - zobacz wypełniony przykładowo wniosek

2. Oznaczenie działki ewidencyjnej - pobierz załącznik do wypełnienia

1. Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy - zobacz wypełniony przykładowo wniosek

2. Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy - pobierz załącznik do wypełnienia

1. Żądanie wpisu w księdze wieczystej - zobacz wypełniony przykładowo wniose

2. Żądanie wpisu w księdze wieczystej - pobierz załącznik do wypełnienia

1. Wnioskodawca/uczestnik postępowania - zobacz wypełniony wniosek

2. Wnioskodawca/uczestnik postępowania - pobierz załącznik do wypełnienia

Odpisy i wyciągi z ksiąg wieczystych

Od dnia 1.07.2014 r. istnieje możliwość uzyskania odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w systemie informatycznym na wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

ODPISY I WYCIĄGI Z KSIĄG WIECZYSTYCH

wydawanie:

- odpisów ksiąg wieczystych i wyciągów z ksiąg wieczystych;

- zaświadczeń o zamknięciu księgi wieczystej;

- zaświadczeń z ksiąg hipotecznych;

- zaświadczeń ze zbiorów dokumentów

 
Odpisy dokumentów z akt ksiąg wieczystych
W celu uzyskania odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej należy złożyć wniosek – można wykorzystać formularz KW-ODPIS AKT.
 

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie