Strona główna Informacje Wzory i formularze
Wzory i formularze PDF Drukuj artykuł

 

Aktualne formularze do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości RP

 

 

Druki dotyczące spraw w postępowaniu cywlinym

apelacja od wyroku

druku rzędowy oświadczenia majątkowego do ubiegania się o ustanowienie_adwokata lub radcy prawnego

druk_urzędowy_oświadczenia_majątkowego_do_zwolnienia_od_kosztów_sądowych_w_postępowaniu_cywilnym

dział_spadku

o_otwarcie_testamentu

o_podział_majątku_wspólnego_małżonków

o_sprostowanie_aktu_USC

o_sprostowanie_oczywistej_omylki_sądu

o_stwierdzenie_zasiedzenia

o_zapłatę_odszkodowania

o_zapłatę

pełnomocnictwo_do_odbioru_korespondencji

pozew_o_eksmisję

uzupełnienie_braków_pozwu

wniosek_o_kserokopie

wniosek_o_stwierdzenie_nabycia_własności_nieruchomości_przez_zasiedzenie

wniosek_o_doręczenie_wyroku_z_uzasadnieniem

wniosek_o_dział_spadku_właściwe

wniosek_o_nadanie_klauzuli_wykonalności

wniosek_o_odpis_prawomocnego_wyroku

wniosek_o_odpis_wyroku_przy_zwolnieniu_od_kosztów

wniosek_o_odpis_wyroku__z_klauzulą

wniosek_o_przywrócenie_terminu_do_dokonania_czynności_procesowej

wniosek_o_sporządzenie_uzasadnienia_i_doręczenie_odpisu_orzeczenia_z_uzasadnieniem

wniosek_o_ustanowienie_pełnomocnika_z_urzędu

wniosek_o_zwolnienie_od_kosztów_sądowych

wniosek_o_zwrot_kosztów_podróży

zażalenie_na_postanowienie

zwrot_opłaty

 

Druki dotyczące spraw w postępowaniu karnym

druku rzędowy oświadczenia majątkowego do ubiegania się o ustanowienie_adwokata lub radcy prawnego

wniosek_o_doręczenie_wyroku_z_uzasadnieniem

wniosek_o_odpis_prawomocnego_wyroku

wniosek_o_rozłożenie_na_raty

wniosek_o_wyrażenie_zgody_na_widzenie

wniosek_o_wyznaczenie_obrońcy_z_urzędu

wniosek_o_zatarcie_skazania

wniosek_o_zwrot_kosztów_podróży

wniosek_oskarżyciel_posiłkowy

 

Druki dotyczące spraw pracy

pozew_o_przywrócenie_do_pracy

pozew_o_sprostowanie_świadectwa_pracy

pozew_o_uchylenie_kary_porządkowej

pozew_o_ustalenie_istnienia_stosunku_pracy

pozew_o_uznananie_wypowiedzenia_umowy_o_prace_za_bezskuteczne

pozew_o_zapłatę_wynagrodzenia

pozew_o_zapłatę_nagrody_jubileuszowej

pozew_o_zapłatę_odprawy_pieniężnej

 

Druki dotyczące spraw w postępowaniu rodzinnym

o_obniżenie_alimentów

o_ograniczenie_władzy_rodzicielskiej

o_pozbawienie/zawieszenie_władzy_rodzicielskiej

o_rozstrzygnięcie_w_istotnych_sprawach_dziecka

o_uchylenie_orzeczenia_ograniczenia_władzy_rodzicielskiej

 o_umieszczenie_w_Szpitalu_Psychiatrycznym

o_ustalenie_ustania_obowiązku_alimentacyjnego

o_ustalenie_ustania_obowiązku_leczenia

paszport

pozew_o_alimenty

pozew_o_podwyższenie_alimentów

uregulowanie_kontaktów_z_dzieckiem

ustalenie_ojcostwa

ustanowienie_kuratora

wniosek_o_wydanie_zgody_na_dokonanie_czynności

 wniosek_o_zwolnienie_od_złożenia_dowodu_zdolności_prawnej_do_zawarcia_zwiazku_małżeńskiego

zaprzeczenie ojcostwa_pozew_męża/matki

 

 

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie