Strona główna Informacje Konta bankowe
Konta bankowe PDF Drukuj artykuł

Konta Sądu Rejonowego w Bartoszycach:

Dochody budżetowe - wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe (do spraw cywilnych, karnych), opłaty za Księgi Wieczyste:
NBP O/Olsztyn

główny rachunek dochodów           64 1010 1397 0080 1922 3100 0000 


Do głównego rachunku dochodów przypisane są poszczególne mikrorachunki: 

I Wydział Cywilny:                           59 1010 0055 3053 0040 4100 0001

II Wydział Karny:                             32 1010 0055 3053 0040 4100 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:  05 1010 0055 3053 0040 4100 0003

IV Wydział Pracy:                             75 1010 0055 3053 0040 4100 0004

V Wydział Ksiąg Wieczystych:        48 1010 0055 3053 0040 4100 0005

 

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wnoszone przez strony na biegłych, świadka, tłumaczy, opinie, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym):

NBP O/Olsztyn

52 1010 1397 0080 1913 9801 0000

 

Rachunek depozytów PLN (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn

76 1130 1017 0021 1002 4490 0004 

 

Rachunek depozytów USD (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn

49 1130 1017 0021 1002 4490 0005 

 

Rachunek depozytów EUR (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn

33 1130 1017 0021 1002 4490 0002 

 

Rachunek depozytów CHF (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn

60 1130 1017 0021 1002 4490 0001 

 

Rachunek depozytów GBP (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn

06 1130 1017 0021 1002 4490 0003 

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BGK O/Olsztyn

36 1130 1189 0025 0135 3320 0001

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie