Strona główna Informacje Konta bankowe
Konta bankowe PDF Drukuj artykuł

Konta Sądu Rejonowego w Bartoszycach:

Dochody budżetowe - wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe (do spraw cywilnych, karnych), opłaty za Księgi Wieczyste:
NBP O/Olsztyn

główny rachunek dochodów           64 1010 1397 0080 1922 3100 0000 


Do głównego rachunku dochodów przypisane są poszczególne mikrorachunki: 

I Wydział Cywilny:                           59 1010 0055 3053 0040 4100 0001

II Wydział Karny:                             32 1010 0055 3053 0040 4100 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:  05 1010 0055 3053 0040 4100 0003

IV Wydział Pracy:                             75 1010 0055 3053 0040 4100 0004

V Wydział Ksiąg Wieczystych:        48 1010 0055 3053 0040 4100 0005

 

 

NOWY NUMER rachunku bankowego od dnia 06 grudnia 2021r

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wnoszone przez strony na biegłych, świadka, tłumaczy, opinie, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym):

NBP O/Olsztyn

52 1010 1397 0080 1913 9801 0000

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wnoszone przez stronyna biegłychświadka, tłumaczy, opinie, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym):
BGK O/Olsztyn 
52 1130 1189 0025 0135 3320 0004 zostaje zamknięty z dniem 13.12.2021r

 

Rachunek depozytów PLN (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn

76 1130 1017 0021 1002 4490 0004 

 

Rachunek depozytów USD (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn

49 1130 1017 0021 1002 4490 0005 

 

Rachunek depozytów EUR (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn

33 1130 1017 0021 1002 4490 0002 

 

Rachunek depozytów CHF (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn

60 1130 1017 0021 1002 4490 0001 

 

Rachunek depozytów GBP (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn

06 1130 1017 0021 1002 4490 0003 

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BGK O/Olsztyn

36 1130 1189 0025 0135 3320 0001

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie