Sprawozdania satystyczne za I półrocze 2016r. Drukuj artykuł

 

MS-S01R sprawozdanie w sprawach cywilnych 

MS-S05R sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S06 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S07 sprawozdanie z orzecznictwa

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11-12 sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S23K sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

 

 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie