Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2021r. Drukuj artykuł


MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11 sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S23K sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

 

 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie