Dostawa tonerów, tuszy i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Sądu Rejonowego w Bartoszycach Drukuj artykuł

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

 

Pytania i odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie