Remont pomieszczeń administracyjnych byłego Aresztu Śledczego w Bartoszycach, będącego w użyczeniu Sądu Rejonowemu w Bartoszycach Drukuj artykuł

 

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie