Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki SR w Bartoszycach kartami płatniczymi lub gotówką z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych oraz sprzedaż e-znaków opłaty sądowej w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Drukuj artykuł

 

Zapytanie ofertowe

modyfikacja Zapytania ofertowego

 

Wjaśnienia do zapytania ofertowego

 

Załącznii nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - projekt umowy

 

Odpowiedź na pytania 1

 

Informacja o unieważnieniu postępowania 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie